פתרונות טכנולוגיית RFID

 
RFID
מהי טכנולוגיית RFID?

הדור הבא באיסוף נתונים אוטומטי
המרכיבים העיקריים:
Tag
Reader/Writer (Interrogator)
“Over the Air ” Protocol
Host Computer (controls RFID system)
 
 
RFID מול הברקוד:

אין צורך בקשר עין
חסין לסביבה
מרחק קריאה גדול
קריאת מספר תגים בו זמנית
אפשרות כתיבת מידע על גבי התג