• THERMAL TRANSFER RIBBONS
  LABELS AND TAGS
  TRACK AND TRACE
  AUTOMATION & ROBOTICS
 • THERMAL TRANSFER PRINTERS
  PRINT AND APPLY SYSTEMS
  BARCODE READERS
 • SUPPLY CHAIN SOFTWARE SOLUTIONS
  TURN AND KEY PROJECTS
  RFID SOLUTIONS

מסופוני מלגזה

 

מסופונים רכובים הינם מסופונים המותקנים ע"ג כלי שינוע כגון מלגזות, מלקטות, עגורנים ועוד.

מסופוני מלגזה הם למעשה מחשבים מוקשחים עמידים בסביבת עבודה קשה וניידת תוך דיווח ON LINE למערכות התוכנה של החברה באמצעות תקשורת אלחוטית או סלולארית.

מסופוני המלגזה המוצעים על ידינו מייצגים את חזית הטכנולוגיה והיצרנים המובילים בעולם בתחום זה. 

אנו מייצגים את החברות:  MOTOROLA ,DLOG ADVANTECH ,INTERMEC ו –PSION.

מסופוני המלגזה המוצעים על ידינו מסופקים עם מערכת בולמי זעזועים מקורית של היצרנים,ומתקני עגינה מקוריים כל אלה מאפשרים שרידות גבוהה של מערכות המחשוב על גבי מצעי השינוע שלעיתים פועל בסביבת עבודה תובענית כגון: מרכזים לוגיסטיים, נמלי ים, רצפות ייצור וכו'. 

לחברת בוס דיימקס ניסיון נצבר של שנים רבות ואלפי התקנות ע"ג כלי שינוע מכל הסוגים הקיימים בשוק – איכות ההתקנה הינה תנאי מהותי ומוביל לשרידות הציוד לאורך שנים ולנוחויות המשתמש תוך שימת דגש על בטיחות הנהג בכלי שהינוע /מלגזה.