ממיינת למרכזים לוגיסטיים ומרכז הפצה

 
ממיינת דחיפה לתאים 
 
קצב של 5000 פריטים בשעה
202 תאי מילוי
מסוע פינוי
התממשקות לפריוריטי
ועוד מרכיבים מעניינים.