מידבוק אוטומאטי Print And Apply

 
 מערכות הדבקה אוטומטיות לסוף קוו. הדבקה על מוצר, אריזה וקרטון. אפשרויות להדבקה, הדפסה, לייזר- ברקוד, RFID.
.


 להלן סרטונים של פרוייקטים שבוצעו על ידי B.O.S Intelligent Robotics