בתי אריזה

 
בתי אריזה - ייעול תהליך איסוף מידע למעקב אחר התוצרת מתחילת הגידול ,דרך בתי אריזה ומכירת התוצרת לשוק מקומי ולייצוא.
פעילות מגדל:
רצפת ייצור בית אריזה:
פעילויות אחסנה 
מכירה