• THERMAL TRANSFER RIBBONS
  LABELS AND TAGS
  TRACK AND TRACE
  AUTOMATION & ROBOTICS
 • THERMAL TRANSFER PRINTERS
  PRINT AND APPLY SYSTEMS
  BARCODE READERS
 • SUPPLY CHAIN SOFTWARE SOLUTIONS
  TURN AND KEY PROJECTS
  RFID SOLUTIONS

תוכנה לניהול

תוכנה לניהול
סגנון החיים המודרני מביא לעושר, ועושר מביא לגידול בצריכה, בעידן כזה חברות רבות נדרשות למערכי לוגיסטיקה מבוססים ומרכזי הפצה ממוחשבים, המאפשרים לנהל טוב יותר את המלאי, לשלוט בו, לצמצם עלויות תפעול ולמנוע בזבוז וזליגה של חומר גלם יקר.
אילו פתרונות לניהול מחסן ניתן לקבל באמצעות חברת בוס דיימקס? ומהי מערכת WMS מבית BOS DIMEX MANTIS?

 שרשרת לוגיסטית, שתומכת במכירות שלך

 
מכירות מהוות "מנוע צמיחה" עסקי, הן מאפשרות לגייס הון, להגיע אל משקיעים, לבסס איתנות ולנבא את היקף ההכנסות העתידי של העסק. על מנת להבטיח מערך מכירות תקין נדרש להעמיד מערך לוגיסטי תומך, שיכול לספק את הסחורה הדרושה בזמן, במקום ובעיתוי הנכון.
על מנת להבטיח זאת נדרש להסתייע במערכות מידע לוגיסטיות, שמאפשרות לעדכן בזמן אמת את המצאי הממשי במחסן ולתת תמונת מצב עדכנית אודות היקף המלאי, קצב הצריכה שלו, ואף להמליץ על פעולות, שישפרו את האופן, שבו מתקיים ניהול מלאי בשגרה היום יומית.

 תוכנת BOS DIMEX MANTIS התוכנה שתהפוך את פעילות המחסן שלך ליתרון

 
 MANTIS BOS DIMEX היא תוכנה לוגיסטית, שיוצרת ממשקים עם כל מערכות המחשוב , ERP והדיגיטל של הארגון, החל ממערכות מידע פנים ארגוניות, מערכות מידע, המשויכות לסביבת הייצור, מערכות המידע המשויכות לזירת האחזקה, המכירה וכדומה ( מערכות ERP) וכן המסופונים האלחוטיים , מדפסות הבר קוד, RFID וטכנולוגיות נוספות, המשמשות לניהול חומרים.
 

תוכנה לוגיסטית ככלי לקבלת החלטות ניהוליות – WMS

 
BOS DIMEX MANTIS משמשת לא רק לניהול מלאי תקין במחסני החברה, אלא מהווה גם כלי ניהולי לקבלת החלטות בנוגע להיקפי צריכה, ביצוע הזמנות רכש עתידיות ופערים, וזאת אודות ליכולת, המובנית בה, המאפשרת לה ללמוד את היקף התנועות, לנתח את השוק ולהפיק המלצות עדכניות ביחס להתנהלות העסקית.
MANTIS משמשת כפלטפורמה מוכרת ומועדפת עבור ניהול מלאי ושרשרת אספקה ל 800 לקוחות ב 22 מדינות שונות.
התוכנה מעניקה פתרונות מרכזיים:
- ניהול פריטים החל מקבלת הטובין/חומרי גלם/מוצרים – עקיבות מלאה על תנועת פריטים ברמת SKU מק"טים ועד רמה של מספרים סריאליים SERIAL NUMBERS.
-ניהול החזרות וקבלת סחורה מספקים, מפעלים.
-העברה בין מחסנים .
-ביצוע ספירות מלאי מקוונות ב ON LINE- הם ספירות שנתיות והן ספירות יזומות מתגלגלות.
-ניהול ותכנון ליקוט מול הזמנות רכש של לקוחות /שותפים כולל ביצוע אופטימיזציה של שביל ההליכה של המלקטים במחסנים 
-ניהול איתורים (מיקומים) של הפריטים במחסן /מרכז לוגיסטי בצורה אופטימאלית ליעילות ליקוט מרבית
-צמצום זמן פר שורת ליקוט= יעילות תפעולית.
-ניהול ריענון פריטים במדפי הליקוט – העברה של פריטים מאיתורים בהם יש מצבור (משטחים סגורים) לאיתורי ליקוט בהם מלקטים למול הזמנות.
-ניהול מלאי מינימום
-שריון/נעילה של טובין/מוצרים מסוימים בשל מגוון סיבות החל מביצוע QA כתנאי לשחרור המלאי, שריון מלאי ללקוח ספציפי ועוד..
-ניהול תאריכי תפוגה של מוצרים ובנחיית במלקט לגבי קדימות הפריטים שיש ללקט
ועוד כהנה וכנה תכונות המשפרות יעילות בשרשרת האספקה וההפצה.

בוס דיימקס BOS DIMEX משווקת ומטמיעה את תכנת MANTIS אשר מבוססת על מערכת בינה מלאכותית, שלומדת את הפעילות במרכז הלוגיסטי ובמחסן, מנתחת אותה ועל בסיס אלו מפיקה המלצות מעשיות לשיפור ניהול המלאי ולהשגת יעילות תפעולית ולוגיסטית מתמשכת.
לפרטים נוספים, פנו אלינו דרך האתר.