מערכת ספירת מלאי מקוונת מול Oracle Application

פתרון לביצוע ספירת מלאי באופן מקוון מולOracleApplication מאפשרת לבצע ספירה מונחית על בסיס המידע הקיים בOracle Aplication.
המערכת מופעלת הן על מסופונים ידניים והן על מסופוני מלגזה תוך שמוש בתקשורת אלחוטית. 
פעילויות הנתמכות במערכת:
 
פעילות מסופונים:
  • זיהוי משתמש 
  • עבודה לפי הכרזות ספירה למחסן כפי שהוגדרו ב-Oracle Application
  • עבודה לפי יחידות מידה
  • דיווחי פריטים עפ"י הגדרות פריט כולל מנות ותתי מנות
  • בדיקת קיום פריט במחסן ואיתור
  • בדיקת קיום מנה ותת מנה לפריט
  • דיווח כמויות