בקרת כניסה ויציאה של כלי רכב ממוסכי יבואן רכב

פתרון ייעודי ליבואני רכב ולרשתות מוסכים גדולות
בקרת כניסה ויציאה של כלי רכב ממוסכי יבואן רכב
על מנת לבדוק את תנועות כלי הרכב הנמצאים באחריות החברה אל המוסך וממנו, אנו מציעים פיתרון
המבוסס על טכנולוגיית RFID. המאפשר עקיבות מלאה לכל רכב שנכנס למוסך.

הפתרון הנו סימון כלי הרכב הרלבנטיים בתגי RFID שיודבקו על השימשה הקידמית של הרכב והצבת אנטנות
בכניסה והיציאה מהמוסך, תוך חיבורם לרשת המחשוב של המוסכים ויבואן הרכב.

כל כניסה ויציאה של רכב מסומן יזוהה על ידי האנטנות, ותינתב ע"י תוכנת מחשב.